Предлог активности за период 04.05.-08.05.2020.

1. Разговор са децом на тему живе и неживе природе, зашто су нам важни вода и ваздух, који је значај појма рециклаже?

2. Нацртати живу и неживу природу

3. Погледати са децом филм „Еколошка авантура“ на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=_gGl1TFaRjY
Причати са децом о филму.

4. Активност:
Гледање филма на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=3kU8VLBoQIw Разговор са децом, шта су научили из овог филма? Како би они поступали и понашали се у природи?

5. Активност:
Нацртати на истом папиру чисту (незагађену) и нечисту (загађену) природу. Половина папира загађена, половина папира незагађена природа. Упоредити.

6. Активност:
физичке активности: свакодневно радите вежбе, наш предлог:
https://www.youtube.com/watch…