Васпитна група Смиловац
(при Оновној школи „Вук Караџић")