Васпитна група Витошевац
(при Оновној школи „Вук Караџић")