Васпитна група Скорица
(при Оновној школи „Вук Караџић")