"Импрес" пројекат

Почев од јануара 2013.године, предшколска установа увела је нови облик рада под називом „Играоница“. Деца раде по посебном програму који је организован као резултат учествовања установе у пројекту „ИМПРЕС“ (унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији). Осим посебног организује се и специјализовани програм чији се циљеви мењају са завршетком школске године. До сада су били организовани: Специјализовани програм физичког васпитања, Студио драмског изражавања и Музички студио.