Лептирићи

You are currently viewing Лептирићи
  • Post category:Вести

Предшколска установа  „Лептирићи“ са својом основном делатношћу, а то је нега и васпитно – образовни рад са децом узраста од годину до поласка у школу, сврстава се у ред најзначајнијих фактора за изградњу дечје личности. Као таква она заузима посебно значајно место не само у животима деце и родитеља већ и у локалној заједници.

 

Предшколско васпитање и образовање остварује се у складу са Општим основама предшколског програма, које је донео Национални просветни савет у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У циљу унапређивања делатности предшколског васпитања и образовања и повећања обухвата деце, поред предшколског програма, остварују се и програми у зависности од специфичних потреба и интересовања деце и породице.

 

Предшколски програм предшколске установе обухвата: васпитно-образовни рад и програм неге са децом до три године као и програм васпитно-образовног рада са децом од три године до поласка у основну школу који укључује и припремни предшколски програм. Почев од јануара 2013.године, предшколска установа увела је нови облик рада под називом „Играоница“. Деца раде по посебном програму који је организован као резултат учествовања  установе у пројекту „ИМПРЕС“ (унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији). Осим посебног организује се и специјализовани програм чији се циљеви мењају са завршетком школске године. До сада су били организовани: Специјализовани програм физичког васпитања, Студио драмског изражавања и Музички студио.

 

Циљ ове Установе је да деци обезбеди нормалан физички, интелектуални, социо-емоционални и морални развој, а да при том негује комуникацију и  стваралаштво код деце.