Пројекат „Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“

You are currently viewing Пројекат „Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“
  • Post category:Вести

Предшколска установе „Лептирићи“ Ражањ од фебруара месеца узела је учешће у пројекту „Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“ који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију (ЦИП Центар) у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР).

Циљеви ове обуке су:
● Грађење заједничког разумевања о сврси, различитим облицима и потребним предусловима за успешно хоризонтално учење;
● Унапређивање вештина потребних за организовање и реализацију хоризонталног учења (комуникационе вештине и вешитне давања повратних информација, вођење састанака, планирање…);
● Практиковање коришћења дигиталних алата погодних за хоризонтално учење и дискусију учесника (Падлет, Гугл, Зум).

Наша установа прикључила се овом пројекту фебруара месеца и именовала координатора стручног сарадника установе Милену Марковић,која је присуствовала онлајн састанцима у фебруару и марту месецу. Након тога наша установа изабрала је две теме које је представила на вебинарима 22. марта и 30. марта, на њима је учествовало преко 50 установа.

На првом вебинару из области „Подршке социјално – емоционалном учењу деце предшколског узраста“ одржан 22. марта, учествовали смо са темом „Тада српска поче слава, прослави нас Свети Сава“.  Активности из презентације подразумевале су  богаћење дечијих сазнања о култури, традицији и верским обичајима наших простора. Излагачи презентације биле су васпитачи Марија Ђукић и Ана Рајковић, које су добиле све позитивне коментаре од тима ЦИП центра и других учесника вебинара.

Други вебинар из области „Дигитални алати у функцији професионалног развоја“ одржан је 30. марта. На њему смо се представили са темом „Хајде и ти у ИТ“, са циљем презентовања дигиталних алата које смо користили у раду са децом. Излагачи презентације били су васпитачи Марија Анђелковић и Бојана Ливњак. Према коментарима водитеља и учесника вебинара ова презентација била је једна од најбољих у овој групи.

Даље активности пројекта обухватају промовисање брошура које је израдио ЦИП центар и подстицање родитеља да унапређују своју родитељску улогу у складу са садржајима који су дати у овим брошурама.

Ове брошуре доступне су на следећем линку:

Добробит деце предшколског узраста – https://drive.google.com/file/d/1p-zrMjgtxilIddEEpDXnqu1lDjaM7VEk/view?usp=sharing

Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила – https://drive.google.com/file/d/1yb6v89JaDnESY0UKQDQwvFUvRV42HR

Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста – https://drive.google.com/file/d/1aagPV4z-Wgo2yT3mrJobwXDC1ZV4nPTl/view?usp=sharing