Мисија

You are currently viewing Мисија
  • Post category:Вести

Мисија наше установе је да свој деци обезбедимо повољну и безбедну материјалну и социјалну средину са свим условима и подстицајима за укупан психофизички развој и остваривање њихових права, а породици пружимо помоћ у вршењу родитељске функције.