Средња старија група – предлог активности за период 30.03. – 03.04.2020.

опажање промена у природи, разговор са децом на тему „Радови у пољу“

– засадити са децом пасуљ, пшеницу, разно семење и слично…(у саксијама или пластичним чашама)

– скупови од неколико чланова (користити природни материјал-каменчићи, зрневље)

– музичке активности (наћи на youtube песму Пролећно коло)

– Број 2 – рад у радним листовима и вежбање писања броја 2 у свесци (уз помоћ родитеља)

– Шта је то што је на нашем телу у пару (2 ока, 2 руке и сл.) – разговор са родитељима, илустрација на папиру

– физичке активности: свакодневно радите вежбе за развој свих мишићних група (Покренимо нашу децу-Све вежбе https://www.youtube.com/watch?v=nUen8yxJOYo )