Предлог активности за период 04.05.-08.05.2020.

 

1. Екологија је корисна наука – разговор са децом о томе шта је екологија и о значају очувања природне средине

2. Шта природи годи, а шта штети – израда паноа (на листу блока или картону) на тему „Прљаво и чисто није исто“

3. Разговор са децом на тему „Рециклажа“, слушање песме „Рециклажа“

4. Прављење играчке или других употребних предмета од рециклажног материјала

5. Гледање филма о рециклажи:

Објасните деци појмове из филма који им не буду били јасни

6. Подстаћи дете да пише еколошке поруке и записивати их.

6. Формирање скупова од 6 елемента. Рад у радним листовима – број 6.