Визија

You are currently viewing Визија
  • Post category:Вести

Желимо да постанемо установа у којој сва деца расту,развијају се и остварују у квалитетној васпитно-образовној средини ослањајући се на активне методе и облике рада, уз активно учешће родитеља у васпитно-образовном раду, у атмосфери позитивне професионалне комуникације и стручне компетенције запослених.