Обука „СНОП“ – стручни сарадници као носиоци промена

You are currently viewing Обука „СНОП“ – стручни сарадници као носиоци промена
  • Post category:Вести

Као задњи корак у обукама и припреми практичара за примену нових Основа програма 01.04. и 02.04.2022. у хотелу „М“ у Београду одржана је обука за стручне сараднике под називом „СНОП-стручни сарадници као носиоци промена“.  Циљ обуке је оснаживање носилаца промене праксе, стручних сарадника за вођење промене кроз развијање демократске, инклузивне и рефлексивне праксе у предшколској установи. Обуци је присуствовао стручни сарадник-педагог наше установе Милена Марковић.

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду је у оквиру компоненте 2 пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање, а на потпројекту ПЛУС – Развијање тренинга, менторства и система хоризонталног учења за јачање капацитета у примени Основа програма – Године узлета,  развио обуку за носиоце промене праксе у предшколским установама. Обука се заснива на теоријским полазиштима усклађеним са савременим схватањем природе промене праксе и концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета и представља значајан облик стручног усавршавања  практичара и подршку  њиховом професионалном развоју као рефлексивних практичара.

Специфични циљеви обуке су:

1.  Разумевање природе и процеса промене.

2. Јачање компетенција за трансформацију културе установе у заједницу учења преко континуираног процеса промене.

3. Јачање капацитета за развијање квалитета праксе предшколске установе,  као демократске, инклузивне и рефлексивне праксе.

Аутори обуке биле су проф. др Драгана Павловић Бренеселовић и проф. др Живка Крњаја са Филозофског факултета, Универзитет у Београду.